TeliaSonera utvidgar 4G-nätet i Norge Ny licens öppnar för mobilt internet till 98% av befolkningen (på engelska).


Boka datum för Boka datum TeliaSoneras Kapitalmarknadsdag 30 september 2014

TeliaSonera bjuder in till Kapitalmarknadsdag den 30 september 2014 i Stockholm. Detaljer avseende adress, agenda och anmälan kommer att presenteras senast i slutet av augusti 2014.

Stockholm

SEK 2014-07-31 17:29:35 -1.52%

Helsingfors

EUR 2014-07-31 17:29:40 -1.40%
Aktien

 Övriga varumärken