Arvot


Yhteiset arvomme muodostavat perustan päivittäiselle työllemme.

Tuotan lisäarvoa

Lisäarvon tuottamisessa keskeistä on asiakaskeskeisyys ja liiketoimintalähtöisyys. Innovatiivisuus ja edelläkävijyys ovat osa perintöämme. Pyrimme jakamaan tietomme tekemällä yhteistyötä tiimeissä ja yli rajojen, minkä ansiosta voimme hyödyntää resurssejamme tehokkaasti. Otamme vastuuta, toteutamme seurantaa ja annamme palautetta varmistaaksemme, että ratkaisumme ovat yksinkertaisia, kestäviä ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavia.

Osoitan arvostusta

Osoitamme luottamusta, rohkeutta ja vilpittömyyttä kaikessa toiminnassamme. Arvostamme työntekijöidemme osaamista ja erilaisuutta, ja olemme kaikki vastuussa hyvän työskentelyilmapiirin luomisesta. Kohtelemme toisia siten kuin haluamme itse tulla kohdelluiksi eli ammattimaisesti ja rehdisti. Asiakkaan tietosuojasta ja verkon suojauksesta huolehditaan tarkasti; toimimme aina sekä asiakkaiden että TeliaSoneran etujen mukaisesti.

Tartun toimeen

Teemme päätöksiä kehityksen ja muutoksen edistämiseksi; suunnittelu ja nopea toteutus ovat ratkaisevan tärkeitä. Luomme yhdessä aktiivisen liiketoimintaympäristön, jossa kaikki voivat osallistua, ja hyödynnämme työtekijöidemme osaamisen ja sitoutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme asiakkaiden kokevan, että kanssamme on helppoa ja palkitsevaa toimia ja että pidämme sen, minkä lupaamme.


Denna sida på svenska
This page in EnglishTuotemerkit